OÜ RTC FEELER  privaatsustingimused

Mõistame, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning oleme pühendunud nende kaitsmisele.
Käesolevad  Privaatsustingimused  selgitavad  kuidas me käitleme isikuandmeid, mida me Teilt kogume või mida Teie meile esitate.
E-Poe kasutamisel ning toodete soetamisel (lepingu sõlmimisel) küsime vaid neid andmeid, mis on tellimuse täitmiseks vajalikud.  Klient annab selge ja teadliku nõusoleku OÜ-le RTC FEELER enda isikuandmete töötlemiseks. 
OÜ-le RTC FEELER teatavaks saanud isikuandmed kantakse vastavasse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks, turunduskampaaniate  pakkumiseks ja äriliseks teabevahetuseks.
Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta– perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, e-posti aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, Tingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
Kõiki  e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka OÜ-l  RTC FEELER  puudub neile juurdepääs.
Tellija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks tellijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
Käesolevaga kinnitab OÜ RTC FEELER, et isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega ja  kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
OÜ RTC FEELER  jätab endale õiguse edastada tellijaid puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub tellija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
Tellijal on alati õigus kontrollida  Teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
Tellimuse vormistamisega Klient annab ühtlasi OÜ-le RTC FEELER nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
 
Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles“cookie“). Küpsis on tekstikujuline andmeplokk veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Kui jätkate e.poe veebilehe kasutamist, nõustute ühtlasi küpsiste kasutamisega.
Kui Te ei soovi et küpsised salvestatakse Teie arvutisse, võite need blokeerida oma veebilehitseja sättetes, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.
Küpsised registreerivad teie saidi külastuse, teie vaadatud lehed ja klõpsatud lingid. Selle teabe abil muudame veebisaidi ja sellel kuvatavad reklaamid teie huvidele kohasemaks. Võime sellel eesmärgil seda teavet ka kolmandate isikutega jagada. Nende küpsiste abil saab jälgida ka reklaamikampaaniate tõhusust.
Kolmandad isikud (sh näiteks reklaamivõrgud ja välisteenuste pakkujad, nt veebiliikluse analüüsi teenuste pakkujad) võivad samuti küpsiseid kasutada. Neid me hallata ei saa.